تبلیغات
سایت تفریح و سرگرمی yashy gonzales و شیدا - دوره های زندگی
دوره های زندگی | حرف های مدیر سایت ,

شش سال اوّل زندگی

� گریه نکن
� شیطونی نکن
� دست تو دماغت نکن
� تو شلوارت پی‌پی نکن
� مامانت رو اذیّت نکن
� روی دیوار نقاشی نکن
� انگشتت رو تو پریز برق نکن
� دمپایی بابا رو پات نکن
� به خورشید نگاه نکن
� شبها تو جات جیش نکن
� تو کمد مامان فضولی نکن
� با اون پسر بی‌تربیته بازی نکن
� اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن
� زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن
� دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

۲- دوره ی دبستان:


� موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
� پات رو تو جامیزی نکن
� ورقهای دفترت رو پاره نکن
� مدادت رو تو دهنت نکن
� به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
� تخته پاک‌کن رو خیس نکن
� حیاط مدرسه رو کثیف نکن
� با دخترها شمسی خانوم ((دکتربازی)) نکن
� دست تو کیف بغل دستیت نکن
� تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن
� گچ رو پرت نکن تو راهرو سرو صدا نکن
� تو کلاس پچ‌پچ نکن
� ATARI بازی نکن

- دوره ی راهنمایی:


� ترقّه بازی نکن
� SEGA بازی نکن
� جاهای بدبد فیلمها رو نگاه نکن
� موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن
� تو کوچه فوتبال بازی نکن
� دست تو جیبت نکن
� با مامانت کل‌کل نکن
� تو کلاس صحبت نکن
� بعد از ظهر سروصدا نکن
� با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
� اتاقت رو شلوغ نکن
� روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن
� عکس لختی تماشا نکن
� با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نکن
� جرّ و بحث نکن

۴- دوره ی دبیرستان:


� با کامپیوتر بازی نکن
� تو حموم معطّل نکن
� تقلّب نکن
� با دوستات موتورسواری نکن
� عصرها دیر نکن
� با دختر شمسی خانوم صحبت نکن
� با بابات دعوا نکن
� تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن
� تو خیابون دنبال دخترها نکن
� مردم‌آزاری نکن
� نصف شب سرو صدا نکن
� فیلم بد نگاه نکن
� وقتت رو با مجله تلف نکن
� چشم‌چرونی نکن

۵- دوره ی دانشگاه:


� رشته‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن
� ۲۴ ساعته چت نکن
� سر کلاس درس غیبت نکن
� با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
� خیابون‌ها رو متر نکن
� تو سیاست دخالت نکن
� با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن
� شب برای شام دیر نکن
� با مأمور پلیس کل‌کل نکن
� چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
� موبایلت رو Reject نکن
� استادت رو اُسگل نکن
� حذف پزشکی نکن
� آستین کوتاه تنت نکن
� همه رو دودره نکن

۶- دوره ی سربازی:


� موهات رو بلند نکن
� روت رو زیاد نکن
� از اوامر سرپیچی نکن
� فرار نکن
� با اسلحه شوخی نکن
� غیبت نکن
� به آینده فکر نکن
� درگیری ایجاد نکن
� به فرمانده بی‌احترامی نکن
� غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن
� اعتراض نکن
� با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن
� از تلف شدن وقتت ناله نکن
� از آشپزخونه دزدی نکن

- دوره ی شوهر بودن:


� با زنت شوخی نکن
� زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
� به زنت خیانت نکن
� با دوستانت الواتی نکن
� تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن
� به زنهای دیگه نگاه نکن
� موبایلت رو قایم نکن
� از عکسهای قبل از ازدواجت نگهداری نکن
� پولت رو خرج دوستات نکن
� رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن
� غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن
� ریسک نکن
� بدون اجازهء زنت هیچ کاری نکن

۸- دوره ی پدر بودن:


� بچّه رو تنبیه نکن
� به بچّه بی‌توجّهی نکن
� بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن
� به بچّه توهین نکن
� بچّه رو از بازی منع نکن
� بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّهء دختر شمسی خانوم تشویق نکن
� با بچّه کل‌کل نکن
� بچّه رو محدود نکن
� بچّه رو از جنس مخالف دور نکن
� به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن
� بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن
� آزادی بچّه رو محدود نکن
� به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن
� از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن
� جلوی بچّه با مادر بچّه ... نکن

- دوره ی پیری:


۱۰- دوره ی پس از مرگ !


� حالا دیگه دورهء نکن تموم شد! حالا هر کاری دلت می‌خواد بکن...
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن
� ...بکن 
 � ...بکن

� ...ولی فقط با روح دختر شمسی خانوم کاری نکن!!!


� برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن
� نوه‌هات رو لوس نکن
� با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن
� به خاطراتت فکر نکن
� پولت رو خرج نکن
� هوس جوونی نکن
� غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن
� با زنت بی‌وفایی نکن
� از رفتن به خانهءسالمندان احساس نارضایتی نکن
� لباس شاد تنت نکن
� به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن
� تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن
� از گذشته ناله نکن
� به هر کی رسیدی، نصیحت نکن
� به آینده فکر نکن

نوشته شده توسط Yashy Gonzales در پنجشنبه 16 اسفند 1386 و ساعت 10:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ crazy frog+ مورچه ها+ + دوره های زندگی+ بانوان بدنسازسری اول+ + اس ام اس عاشقانه+ برای شیدا+ کنترل وقایع (Handling Event)+ دلتنگی+ آموزش جاوا اسکریپ (زبان ترکیبی)+ آموزش جاوا اسکریپ+ قد و بالا+ آیدین و ناکار کردن مربی تیم طرح دخانیات ۱۸ ماهه+ ماهی گیری

صفحات: